Мета та основні напрямки діяльності і розвитку підприємства

Підприємство створене з метою:

 • ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
 • ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству;
 • одержання прибутку від комерційної діяльності.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

 • Відтворення та підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживання інших заходів відповідно до законодавства.
 • Забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.
 • Запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового та мисливського господарства, а також використання лісових ресурсів і мисливських тварин.
 • Дотримання правил і норм використання лісових ресурсів.
 • Ведення лісового господарства на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснення використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення.
 • Створення та збереження об’єктів постійної лісонасіннєвої бази і лісових розсадників, вирощування декоративного садивного матеріалу.
 • Збереження та посилення ролі захисних властивостей лісів, лісові ділянки яких виконують захисні, природоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, а також функції захисту навколишнього природного середовища та інженерних об’єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів.
 • Забезпечення проведення лісовпорядкування і упорядкування лісомисливських угідь, збереження в Підприємстві відповідних матеріалів.
 • Забезпеченння безперешкодного доступу до об’єктів електромереж, інших інженерних споруд, які проходять через лісову ділянку, для їх обслуговування.
 • Ведення мисливського господарства та контроль задотриманням правил полювання.
 • Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в її складі.
 • Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучених з природного середовища, в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах).
 • Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт.
 • Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісових насаджень, залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів.
 • Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.
 • Здійснення зовнішньоекономічної діяльності на комерційній основі з метою одержання прибутку; співробітництво з національними, міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття в установах банків рахунків в національній та іноземній валюті.
 • Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування.
 • Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.
 • Будівельні та монтажні роботи.
 • Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів.
 • Будівництво та ремонт автомобільних доріг лісогосподарського призначення.
 • Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї, іншою продукцією лісового та мисливського господарства.
 • Забезпечення вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.
 • Проведення прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства.
 • Проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства.
 • Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.
 • Види діяльності, що потребують отримання додаткових дозвільних документів (ліцензій, патентів), можуть здійснюватися тільки після їх отримання.

Догори