Лісовідновлення

Збереження, раціональне використання і примноження лісових багатств – так можна визначити головні завдання, які стоять і перед лісовим господарством України в цілому, і перед колективом лісівників підприємства зокрема. Пріоритетним напрямком розвитку лісогосподарської галузі на сьогодні є забезпечення розширеного відтворення лісів, створення лісових насаджень в обсягах, що перевищують зруби, покращення їх якісного складу і продуктивності. Розширенню території лісових насаджень сприяє також використання під заліснення малопродуктивних земель, виведених із сільськогосподарського користування.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Основним методом лісовідновлення є лісові культури – штучні лісові насадження, які створені методом висаджування сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння. Проектування, технічне приймання, облік та оцінка якості лісокультурних об’єктів в лісгоспі здійснюється у відповідності до вимог діючих нормативних документів.

В 2021 році у виробництві знаходилось 1175,6 га незімкнутих лісових культур, в тому числі: лісовідновних – 877,1 га, лісозахисних – 298,5 га, природне відновлення – 1,5 га. В тому числі поступило внаслідок лісовідновленняЛісовідновлення – створення нових лісів на ділянках, де раніше зростав ліс, або для поліпшення складу деревних порід в наявних лісах. – 117,7 га, лісорозведенняЛісорозведення – створення лісових культур на землях, які раніше не були зайняті лісом. – 110,0 га. Вибуло в зв’язку із переведенням у вкриту лісом площу 184,2 га та передачею в експлуатацію 73,9 га захисних насаджень.

Нові ліси створювались відповідно до умов місцезростання згідно доведених завдань – 110,0 га, в тому числі 68,0 га на прийнятих землях непридатних для сільськогосподарського використання.

В поточному році підлягало атестації 507,8 га лісових культур в держлісфонді, із них атестовано 507,8 га (100%).

Результати атестації лісових культур в держлісфонді в розрізі лісництв

По підприємстві досягнуто нормативної приживленості лісових культур в держлісфонді 90-94%.

Щорічний об’єм доглядів за лісовими культурами становить 25 тис. га.

ЛІСОВІ РОЗСАДНИКИ

Головним і найефективнішим методом створення лісових культур є посадка сіянців і саджанців деревних і чагарникових порід на лісокультурну площу, які вирощуються в лісових розсадникахЛісовий розсадник – розсадник, призначений для вирощування лісового садивного матеріалу.. Колискою лісу називають лісові розсадники, бо саме з них за допомогою лісівників “покрокує” тендітний садивний матеріал на відповідні площі українських лісів.
Під розсадником розуміють підприємство або спеціалізовану його частину, призначену для вирощування різних видів високоякісного садивного матеріалу, необхідного для виконання робіт, головним чином, з лісовідновлення, також лісорозведення та озеленення населених пунктів у сільських районах. На лісових розсадниках вирощуються такі види садивного матеріалу: з відкритою кореневою системою – переважно сіянці, а також саджанці, живці, живцеві саджанці, прищеплений садивний матеріал; садивний матеріал із закритою кореневою системою, яка міститься усередині грудки землі, брикету або відповідного контейнера з субстратом та ін.
З метою забезпечення всезростаючих потреб різних галузей народного господарства України в лісові сировині перед нашим лісовим господарством висувається невідкладне завдання створення і вирощування високопродуктивних, якісного складу та біологічно стійких лісових насаджень штучного походження. Крім того, важливою задачею є також створення захисних, декоративних та озеленюючи різноманітних насаджень.


Вирішення цих завдань значною мірою визначається рівнем розвитку лісокультурного виробництва – технології вирощування різних видів лісового садивного матеріалу, тобто сіянців, саджанців лісових, деревних і чагарникових порід у лісових розсадниках. Такий садивний матеріал використовується, головним чином, для лісовідновлення і лісорозведення шляхом його посадки як найефективнішого (найбільш досконалого, економічного, надійного) і найбільш поширеного, переважаючого на Україні методу штучного вирощування.
На території підприємства функціонує 34 лісорозсадники, загальною площею 17,8 га, на яких вирощено 1392,754 тис. шт. стандартного посадкового матеріалу, в тому числі 919,654 тис. шт. сіянців, 68,919 тис. шт. саджанців, 52,832 тис. шт. укорінених живців та 351,349 тис. шт. вирощування із закритою кореневою системою. Для збільшення часу посадки та покращення приживленості садженців у 2019 році було придбано у шведської фірми ВСС лінію по вирощуванню посадкового матеріалу із закритою кореневою системою. Підприємством також для вирощування декоративного садивного матеріалу із ЗКС оснащено теплицю повною автоматизацією системи поливу.

ЗАГОТІВЛЯ ЛІСОВОГО НАСІННЯ

Забезпечення лісокультурного виробництва якісним посівним матеріалом в тому числі з цінними спадковими властивостями можливе за умови виконання певної системи заходів׃ збір та переробка лісового насіння, його апробація на посівну якість, окреме висівання покращеного насіння у лісових розсадниках та посадка сіянців на лісокультурні площі з метою вирощування в майбутньому продуктивних та біологічно стійких насаджень.

Основою для вирощування садивного матеріалу із покращеними генетичними властивостями, є заготівля покращеного насіння з об’єктів лісонасіннєвої бази.

Заготівля лісового насіння підприємством залежить від обсягів лісовідновних робіт та урожаю насіння і дещо коливається в окремі роки. В середньому щорічно заготовляється 10 тис. кг жолудів дуба звичайного.

Враховуючи періодичність плодоношення пори, а особливо – в урожайні роки фактична заготівля насіння значно перевищує планову, що необхідно для створення запасів лісового насіння на наступні роки, коли урожай насіння може бути слабким або взагалі відсутнім.

В 2021 році по підприємству заготовлено і закуплено 10892 кг лісового насіння. Слід відмітити належний підхід всіх лісництв до заготівлі насіння дуба звичайного 10500 кг, в тому числі з об’єктів ПЛНД 9300 кг, при завданні – 5000 кг.

Догори