Коротка довідка

1939 р.

Заснування

Чортківський лісгосп був організований в 1939 році на базі державних, церковно-монастирських і приватних лісів довоєнної Польщі.

1951, 1962, 1972, 1982 рр.

Лісовпорядкування

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу було проведено в 1951 році Київською експедицією. Наступні лісовпорядні роботи проводилися в 1962, 1972, 1982 роках.

1959 р.

Реорганізація

В 1959 році Чортківський лісгосп був реорганізований в лісгоспзаг і було створено єдине комплексне лісове господарство, яке об’єднувало лісове господарство і лісозаготівлю і підпорядковувалось Тернопільському обласному управлінню лісового господарства і лісозаготівель.

1991 р.

Перейменування

Згідно наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 року №133 лісгоспзаг перейменовано у держлісгосп.

1992 р.

Безперервне лісовпорядкування

Починаючи з 1992 року на всій території підприємства проводиться безперервне лісовпорядкування відповідно до всіх оновлень чинної лісовпорядної інструкції.

2005 р.

Перейменування

Згідно наказу Міністерства лісового господарства України від 29.04.2005 року №310 Чортківський держлісгосп перейменовано у Державне підприємство Чортківське лісове господарство.

2010-2014 рр.

Зміни в структурі

Реорганізаційні заходи з оптимізації структури управління підприємством, які стосувалися переважно кількості лісництв. Останні зміни в структуру підприємства були внесенні 10.02.2014 році наказом №34.

2017 р.

Лісова сертифікація FSC

З 15 травня 2017 року ліси Чортківського лісгоспу сертифіковані Лісовою Наглядовою Радою (Forest Stewardship Council – FSC).

З лісосрослинного районування територія розташування філії “Чортківське лісове господарство” знаходиться в підрайоні свіжих і вологих, вологих грабових і букових дібров, рідше грабових і букових судібров Тернопільсько-Придністровського лісорослинного району (грабові і букові діброви Західної підпровінції, що характеризується найменшою континентальністю клімату, лісорослинної області вологого помірного клімату (вологі груди) західної підзони лісостепової зони України.

Клімат лісгоспу помірно-континентальний без різких амплітуд температурних коливань як у літній, так і зимовий період, із достатньою кількістю атмосферних опадів і переважаючими західними і північнозахідними вітрами. На клімат значно впливають Карпатські гори та Атлантичний океан.

Слід зазначити, що навесні часто бувають заморозки, через що гинуть молоді пагони ряду деревних та чагарникових порід. Перші заморозки восени можна спостерігати в повітрі в кінці вересня, на грунті – в першій декаді жовтня.

Безморозний період у середньому триває 161 день. У цей час спотерігається найбільше днів (112-118) із сильними вітрами, швидкістю більше 15 м/с.

Кількість опадів переважає над випаровуванням, в результаті чого відбуваються глибокі зволожування та вилуження грунту на рівнинних ділянках, тому район розміщення майже не піддатливий посусі.

У цілому клімат розташування держлісгоспу сприятливий для успішного вирощування всіх деревних порід, у т.ч. досить вимогливих до клімату як дуб, бук, ясен, крім того, успішного зростання інтродуцентів – модрини європейської та японської, дугласії, ялиці, горіха чорного і грецького.

Кліматичні фактори, які негативно впливають на ріст і розвиток деревних насаджень

  • пізні весняні і ранні осінні заморозки
  • випадання опадів зливового характеру в літній період
  • наглі сильні морози створюють морозобоїни на стовбурах бука, дуба
  • сильні вітри сприяють вітровалам та буреломам.

Чортківський лісгосп розміщений в західній частині правобережного лісостепу, на так званій Волино-Подільській гряді, яка на території області має слабкий південно-східний і чіткіше виражений східний схил. У районі розміщення лісгоспу частина цієї гряди називається Подільською височиною. В сучасному рельєфі територія представляє високо підняте сильно розчленоване шарове плато, окремі частини місцевості досягають 445 м над рівнем моря.

Залежно від розміщення генетичних типів рельєфу, їх особливостей і співвідношень у межах висотності виділяють 6 геоморфологічних районів. Територія розташування лісгоспу міститься в межах двох рівнин – Придністровської структурно-пластової глибоко-розчленованої рівнини і Тернопільської структурно-пластової рівнини.

Більша частина території району покрита лесоподібними породами, на яких сформовані високо родючі чорноземи.

Основними грунтами є сірі лісові, чорноземи і дернові. Для схилу річок і крутих схилів річки Дністер характерні сірі лісові грунти різного ступеня скелетності і механічного складу. В прямій залежності від властивостей і характеру грунтополіпшуючих порід знаходиться формування тих чи інших ґрунтових різновидностей і відповідно умов місцезростання. Дренування грунту досить добре. Заболочених лісів і процесів заболочування не виявлено.

Територія розташування району знаходиться в басейні річки Дністер і її лівих приток: Збруч, Серет, Нічлава, Дупла, Глиниста, Циганка. Всі річки, як правило, передгірні з дуже крутими звивистими берегами, швидкою течією, з чистими порогами і перекатами. Річки течуть по похилій Волино-Подільського плато з півночі на південь.

Філія «Чортківське лісове господарство» розташоване в південній частинні Тернопільської області на території Чортківського району (колишні Гусятинський, Чортківський, Борщівський та Заліщицький райони) (таб.1).

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на поступове розширення, використання відновлення лісових ресурсів, підвищення якісного складу і продуктивності лісів, а також посилення водорегулюючих, ґрунтозахисних і рекреаційних функцій (таб.2-8).

Загальні дані про ліси філії «Чортківське лісове господарство» у розрізі територій територіальних громад

Білобожницька ОТГ

Більче-Золотецька ОТГ

Борщівська ОТГ

Васильковецька ОТГ

Гусятинська ОТГ

Заводська ОТГ

Заліщицька ОТГ

Іване-Пустеньська ОТГ

Колиндянська ОТГ

Копичинська ОТГ

Мельнице-Подільська ОТГ

Нагірянська ОТГ

Скала-Подільська ОТГ

Товстеньська ОТГ

Чортківська ОТГ

Хоростківська ОТГ

Всього

Рівень інтенсивності ведення лісового господарства

Найменування показника Одиниця вимірювання На рік минулого лісовпорядкування На рік теперішнього лісовпорядкування
1.Річний обсяг лісокористування (ліквід) — усього тис. м3 61 62,2
в т.ч. від рубок головного користування тис. м3 31,12 35,21
2. Середній обсяг лісокористування з 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок м3 1,87 1,9
3. Річний обсяг робіт з лісовідновлення:      
• створення лісових культур га 192,6 179,5
• сприяння природному поновленню га 2,1 3,4
4. Відсоток використання лісосічних відходів %

Поділ лісів на категорії

ВСЬОГО: 35912,4 га
Категорії лісів та виконувані ними функції

Разом по лісництву:

Категорія лісів

  I II III IV
Національні природні парки (заповідна зона) 1115 га
Національні природні парки (зона регульованої рекреації) 421 га
Національні природні парки (зона стаціонарної рекреації) 83 га
Національні природні парки (господарська зона) 745 га
Регіональні ландшафтні парки (заповідна зона) 156 га
Регіональні ландшафтні парки (зона регульованої рекреації) 17,2 га
Регіональні ландшафтні (господарська зона) 132,8 га
Заповідні лісові урочища 394 га
Пам’ятки природи 144,3 га
Заказники 6029,5 га
Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резерви 59 га      
ВСЬОГО ЗА КАТЕГОРІЄЮ : 9296,8 га      
Ліси у межах населених пунктів 226 га
Лісопаркова частина лісів зелених зон 750 га
Лісогосподарська частина лісів зелених зон 7296,6 га
ВСЬОГО ЗА КАТЕГОРІЄЮ :   8272,6 га    
Ліси у смугах відведення залізниць 1477,6
Ліси у смугах відведення автомобільних доріг 517,9
Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 772,4
Байрачні та інші захисні ліси 1848,9
ВСЬОГО ЗА КАТЕГОРІЄЮ:     4616,8 га  
Експлуатаційні ліси 13726,2 га

Розподіл покритих лісом земель за групами віку

Групи віку Площа, га %
Молодняки 5465,1 16,5
Середньовікові 18709,9 56,6
Пристигаючи 4444,3 13,5
Стиглі 4437,6 13,4
РАЗОМ: 33056,9

Розподіл покритих лісом дерев за бонітетами (згідно матеріалів лісовпорядкування за 2014 рік)

Бонітет Площа, га %
I-б 1265 3,9
I-а 7672,5 23,5
I 12911,2 39,5
II 7492,7 22,9
III 2208,5 6,8
IV 825,8 2,5
V 174,9 0,5
V-a 126,7 0,4
V-б
РАЗОМ: 32677,9 100

Розподіл покритих лісом земель за повнотами (згідно матеріалів лісовпорядкування за 2014 рік)

Повнота Площа, га %
0.3 32,5 0,1
0.4 217,1 0,7
0.5 1125,4 3,4
0.6 2923,8 9
0.7 14281,7 43,6
0.8 9954,1 30,5
0.9 3169,6 9,7
1.0 973,7 3
РАЗОМ: 32677,9 100

Розподіл покритих лісом земель на переважаючими породами

Переважаючі породи Площа, га
Сосна, Модрина 2616,7
Ялина, Ялиця 133,6
Дуб 23267,2
Бук 315,7
Граб 3513,5
Ясен, Клен, В`яз 1833,9
Акація 636,4
Береза 146,9
Вільха 88,5
Липа 234,1
Тополя, Верба, Осика 20,3
Інші породи та чагарники 250,1

Розподіл загальної площі земель по категоріям земельземель (згідно матеріалів лісовпорядкування за 2014 рік)

Види Назва категорій земель Площа, га %
Лісові Покриті лісом 32724,9 91,9
Незімкнуті лісові культури 940,9 2,6
Не покриті лісом (розсадники та плантації) 125,9 0,3
Нелісові Угіддя 860,2 2,4
Сади 20,1 0,05
Дороги і просіки 544,4 1,16
Садиби 34,9 0,09
Води 41,6 0,1
Болота 63,9 0,2
Інші нелісові 417,3 1,2

 

Догори