Застосування принципів і критеріїв FSC

В зв’язку з проведенням лісової сертифікації філії «Чортківське лісове господарство» бере на себе добровільне довготермінове зобов’язання щодо дотримання принципів і критеріїв FSC (Forest Stewardship Council – Лісова Опікунська Рада, далі ЛОР).

При цьому підприємство зобов’язується:

 • застосовувати на практиці принципи і критерії ЛОР зі сталого ведення лісового господарства;
 • використовувати всі види лісових ресурсів на принципах сталого розвитку;
 • вирішувати соціальні питання ведення лісового господарства, підтримувати соціальний і економічний розвиток місцевого населення;
 • консультуватися з усіма зацікавленими сторонами з питань планування та ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку;
 • відстежувати стан довкілля і постійно вдосконалювати лісогосподарське виробництво, робити його екологічно безпечним;
 • вживати профілактичних дій із пом’якшення негативних впливів лісогосподарського виробництва на навколишнє середовище;
 • гарантувати, що всі лісові робітники, чия професійна діяльність суттєво впливає на навколишнє середовище, будуть відповідним чином навчені практичним діям з виконання цих зобов’язань.

Політика філії «Чортківське лісове господарство» щодо правил ведення лісового господарства узгоджених з принципами та критеріями ЛОР

Всі покладені функції та обов’язки, зокрема і щодо обліку і відтворення, охорони і захисту лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах філії «Чортківське лісове господарство» здійснює згідно з сучасним законодавством України, зокрема з Лісовим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами та у відповідності до міжнародних правил та стандартів. Політика підприємства повністю спрямована на раціональне використання, збереження та відновлення лісових ресурсів з урахуванням критеріїв лісової сертифікації.

Лісова сертифікація – це процедура, в процесі якої оцінюється якість лісоуправління, або простіше сказати якість господарювання в лісах та їх екологічний стан. Проводиться вона незалежними від підприємства міжнародними експертами згідно прийнятих міжнародних стандартів сталого лісоуправління.

Мета: забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.
Економічно життєздатно використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, при цьому не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Сертифікація лісів є об’єктивною необхідністю, оскільки вона сприяє поліпшенню лісокористування, сталому розвитку лісового господарства, зміцненню підприємства на внутрішніх ринках продукції і виходу на зовнішні. Крім того, в світі все більше зростає число груп споживачів, що зобов’язалися використовувати продукцію лише із сертифікованих лісів, та обсяги споживання ними сертифікованої продукції мають тенденцію до зростання, і окремі країни і регіони відмовляються купувати продукцію із не сертифікованих лісів, а участь у об’єднаннях споживачів продукції із сертифікованих лісів дозволяє уникнути поганого розголосу про підприємство як таке, що завдає шкоди довкіллю.

Наше підприємство, прагне активно займатися зовнішньо економічною діяльністю, і сертифікація лісів – необхідна для цього процедура.

Також сертифікація сприяє модернізації виробничого процесу, підвищенню ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами.

У зв’язку з вищевикладеним, для досягнення поставлених цілей та мети наше підприємство вже у своїй роботі дотримується принципів лісової сертифікації ЛОР таких як:

Принцип 1: Дотримання законодавства;

Принцип 2: Права працівників та умови працевлаштування;

Принцип 3: Права тубільних народів, такі народи відсутні в Україні;

Принцип 4: Стосунки з громадами;

Принцип 5: Вигоди від лісів;

Принцип 6: Цінності довкілля та впливи на них;

Принцип 7: Планування господарювання;

Принцип 8: Моніторинг та оцінювання;

Принцип 9: Особливі цінності для збереження;

Принцип 10: Виконання господарських заходів.

Початком діяльності філії «Чортківське лісове господарство» з впровадження лісової сертифікації є прийняття на себе добровільних довготермінових зобов’язань щодо дотримання принципів і критеріїв ЛОР, а саме:

 • Застосовувати на практиці принципи і критерії ЛОР зі сталого ведення лісового господарства;
 • Використовувати всі види лісових ресурсів на принципах сталого розвитку;
 • вирішувати соціальні питання ведення лісового господарства, підтримувати соціальний і економічний розвиток місцевого населення;
 • консультуватися з усіма зацікавленими сторонами з питань планування та ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку;
 • відстежувати стан довкілля і постійно вдосконалювати лісогосподарське виробництво, робити його екологічно безпечним;
 • вживати профілактичних дій із пом’якшення негативних впливів лісогосподарського виробництва на навколишнє середовище;
 • гарантувати, що всі лісові робітники, чия професійна діяльність суттєво впливає на навколишнє середовище, будуть відповідним чином навчені практичним діям з виконання цих зобов’язань.

  Очікувані результати від впровадження лісової сертифікації:

  • розширення доступу на екологічно чутливі ринки за наявності сертифікованої лісопродукції;
  • збільшення пропозицій на постачання сертифікованої лісопродукції;
  • покращення іміджу підприємства;
  • збільшення прибутку від сертифікованої лісопродукції;
  • зростання добробуту місцевого населення і суспільства в цілому;
  • збереження біорізноманіття на територій підприємства;
  • збереження рідкісних та зникаючих видів флори і фауни занесених до Червоної книги України;
  • збереження на ділянках ключових біотопів та ключових елементів деревостану;
  • визначення та збереження у природному стані лісових територій віднесених до пралісів, квазіпралісів і природних лісів.

   

  Догори