Результати моніторингу

Основні результати моніторингу діяльності філії «Чортківське лісове господарство» в 2022 році

Види моніторингуКороткі результати моніторингу
Результати діяльності з відновлення (критерій 10.1)Проведено лісовідновлення на площі 114,4 га, в т.ч. природним поновленням – 0 га, створенням лісових культур – 114,4 га.
Переведено у площу, вкриту лісовою рослинністю – 370,7 га.
Проведено доглядів за лісовими культурами на площі 1366,2 га., зроблено доповнення лісових культур на площі 300,1 га.
Заготовлено лісового насіння 9216 кг. В тому числі 9200 кг – дуб звичайний, 2 кг – сосна звичайна, З кг – сосна чорна, 11 кг – ялина європейська.
Закладено плантацій новорічних ялинок на площі 2,8 га. 22 тис. шт.
Вирощено стандартних сіянців – 1 млн. 239 тис. шт.
Зроблено підготовку ґрунту під лісові культури – 107,6 га.
Середня приживлюваність культур – 93,9%.
Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані до лісорослинних умов (критерій 10.2)Посадка лісових культур проводиться власно вирощеним посадковим матеріалом аборигенних деревних порід.
Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними видами в межах одиниці господарювання та поза нею (критерій 10.3)Чужорідні види не використовуються при посадці лісових культур
Підтвердження відсутності використання генетично модифікованих організмів (критерій 10.4)Підприємство не використовує генетично модифіковані організми.
Результати лісівничої діяльності (критерій 10.5)Підприємство застосовує лісівничі практики, які є екологічно відповідними рослинності, видовому складу, типам лісу та цілям господарювання
Негативні впливи добрив на цінності довкілля (критерій 10.6)Добрива не використовуються на підприємстві
Негативні впливи від використання пестицидів (критерій 10.7)Пестициди не використовуються
Негативні впливи від використання засобів біологічного контролю (критерій 10.8)Засоби біологічної боротьби не використовуються.
Впливи небезпечних природних явищ (критерій 10.9)В 2022р. пожеж не було.
Впливи розвитку інфраструктури, транспортної та лісівничої діяльності на рідкісні види та види, що перебувають під загрозою зникнення, на їхні оселища, екосистеми, ландшафтні цінності, воду та ґрунти (критерій 10.10)Розвиток, підтримання та використання інфраструктури, а також транспортування здійснюються таким чином щоб не пошкоджувати цінності довкілля.
Впливи заготівлі та вилучення деревини на недеревну лісопродукцію, цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги (критерій 10.11)Заготівля та вилучення деревини та не деревної лісової продукції виконується у спосіб, який дозволяє уникати пошкодження цінностей довкілля
Екологічно прийнятна утилізація відходів (критерій 10.12)Збір всіх відходів, очистка від них, їх транспортування відбувається в екологічно прийнятий спосіб, що зберігає цінності довкілля.
Докази незаконних або недозволених видів діяльності (критерій 1.4)Постійно проводиться охорона лісових масивів державною лісовою охороною проводиться рейдування в нічний час спільно з працівниками поліції.
Відповідність застосовним законам, місцевим законам, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам (критерій 1.5)Дотримується відповідність застосованому законодавству України. Дотримання вимог законодавства перевіряється уповноваженими державними органами.
Вирішення спорів і скарг (критерії 1.6, 2.6 і 4.6)Діє процес вирішення спорів, шляхом залучення працівників у культурно доречний спосіб зафіксований у колдоговорі. Діє доступний для громадськості процес вирішення спорів.
Програми та види діяльності, що стосуються прав працівників (критерій 2.1)Права працівників визначені в Колективній угоді і дотримуються
Тендерна рівність, сексуальні домагання та тендерна дискримінація (критерій 2.2)На підприємстві працюють 25 жінок та 198 чоловіків. Випадки сексуальних домагань та гендерної дискримінації відсутні.
Програми та види діяльності, що стосуються охорони праці та техніки безпеки (критерій 2.3)Затверджена Галузева програма поліпшення стану безпеки праці на 2021-2025рр. Схвалені на конференції трудового колективу Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та гігієни праці.
Виплата заробітної плати (критерій 2.4)Заборгованості по виплаті немає. Заробітна плата виплачується два рази на місяць.
Навчання працівників (критерій 2.5)Впродовж року в «Укрцентркадриліс» пройшли планове навчання 13 інженерно-технічних працівників.
Здоров’я працівників, яке піддається дії пестицидів, за умови їх застосування (критерій 2.5 і критерій 10.7)Пестициди на підприємстві не використовуються.
Виявлення місцевих громад та їхніх законних прав (критерій 4.1)На 01.01. 2022 р. сформовані 16 ОТГ, на землях яких розташоване господарство
Повне виконання умов юридично обов’язкових угод (критерій 4.2)Виконуються в повному обсязі.
Стосунки з громадами (критерій 4.2)ОТГ інформуються про виробничу діяльність підприємства.
Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення для місцевих громад (критерій 4.7)Визначено одне місце особливого культурного значення (археологічна пам’ятка). Господарські заходи не проводяться.
Місцевий економічний і соціальний розвиток (критерій 4.2, критерій 4.3, критерій 4.4, критерій 4.5)Місцеві деревообробні підприємства мають можливість закуповувати деревину в лісгоспі згідно чинного законодавства.
Отримання різноманітних вигід та/або продукції (критерій 5.1)Лісгосп отримує вигоду від продажу заготовленого круглого лісу і дров паливних, а також від продукції власної переробки деревини.
Фактичні у порівнянні із запланованими річні обсяги заготівлі деревинної та недеревної лісопродукції (критерій 5.2)При щорічних обсягах лісокористування 85477 м3 ліквідної деревини заготовлено 75083 м3
Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництва доданої вартості (критерій 5.4)Бригади місцевих підприємців надають послуги з розробки лісосік.
Довготермінова економічна життєздатність (критерій 5.5)Економічна діяльність підприємства базується на основі Проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Чортківський лісгосп» розробленому в 2013 році одним з основних принципів якого є довготривале та невиснажливе лісокористування.
Категорії 5 і 6 особливих цінностей для збереження, що визначені в Критерії 9.1Стан ОЦЗТ категорії 6 характеризується в цілому як задовільний.
Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою зникнення, та ефективність вжитих заходів з охорони таких видів та їх оселищ (критерій 6.4)На території господарства ідентифіковано 2 види хребетних та безхребетних тварин, 12 видів судинних рослин. В місцях їх зростання і поселення господарська діяльність не проводиться.
Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (критерій 6.5)На виділених репрезентативних ділянках господарська діяльність не проводиться.
Аборигенні видів, що трапляються природно та біологічне різноманіття, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (критерій 6.6)Видовий склад лісових насаджень представлений аборигенними видами з структурою характерною для Лісостепу.
Природні водотоки, водойми, кількість та якість води, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (критерій 6.7)Водойми займають площу 5,2 га. Господарські заходи в прибережних лісах обмежено.
Ландшафтні цінності та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (критерій 6.8)Площа ПЗФ на території підприємства становить 9860 га
Перетворення природних лісів на плантації або на землі, не пов’язані з веденням лісового господарства (критерій 6.9)Змін цільового призначення лісових земель в 2022 р. в господарстві не було
Статус плантацій, створених після 1994 року (критерій 6.10)Плантацій, які підпадають під визначення FSC, на підприємстві не створено.
Категорії 1-4 особливих цінностей для збереження, визначені згідно з критерієм 9.1 та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.Стан ОЦЗ категорій 1, 3 характеризується як задовільний.
Проведені заходи (рубки догляду, санітарні рубки) дозволили покращити санітарний стан насадження та його біологічну стійкість. Видалення з насадження частини дерев (відмерлих та із значними пошкодженнями стовбуровими шкідниками та фітопатогенами) не призвело до зниження показників біологічного різноманіття.
Догори